Always & Forever // Messageboard
				« Other » => Members & Newbies => Message started by: Dr. Temperance Brennan on August 12, 2010, 08:35:39 am
			

Title: Happy birthday, Frida!
Post by: tiram90 on August 12, 2010, 08:35:39 am

[color=Red]Hurra for deg som fyller ditt aar!
Ja, deg vil vi gratulere!
Alle i ring omkring deg vi staar,
og se, naa vil vi marsjere,
bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
danse saa for deg med hopp og sprett og spring,
?nske deg av hjertet alle gode ting
og si meg saa, hva vil du mere? Gratulere! [/color]
[color=Purple]
Happy Birthday to You
Happy Birthday to You
Happy Birthday Dear Frida
Happy Birthday to You.

From good friends and true,
From old friends and new,
May good luck go with you,
And happiness too.[/color]

I hope you have a great day filled with all of your fandoms! :D

Title: Re:Happy birthday, Frida!
Post by: Elijahs Impact on August 12, 2010, 10:20:11 am

HAPPY BIRTHDAY SWEETHEART!!! ;D ;D ;D ;D

I hope your day is filled with love, happiness, and of course FANDOMS!!!!!

Title: Re:Happy birthday, Frida!
Post by: elizabeth coffey on August 12, 2010, 11:08:43 pm

Happy Birthday Frida - Enjoy your special day :-*


Always & Forever // Messageboard | Powered by YaBB SE
© 2001-2002, YaBB SE Dev Team. All Rights Reserved.